Schaerer Soul

Te lage temperatuur warm water

Stap 1

 

Controleer of de waterleiding onderbroken is:
 
- Staat de kraan helemaal open?
 
- Is de slang afgekneld, vastgelopen of gevouwen?

 

Ga naar de volgende stap > 

Stap 2

 

Controleer of de machine oververhit is geraakt. Trek de stekker uit het stopcontact. Laat de machine 10 minuten afkoelen.

 

Ga naar de volgende stap >

Stap 3

 

Steek de stekker weer in het stopcontact.
 
Neem contact op met je servicepartner als de storing aanhoudt.