Duurzaamheidsstrategie in Nederland

Onze algehele duurzaamheidsstrategie bestaat uit drie pijlers; De eerste is Responsible Sourcing, welke zich richt op hoe wij onze grondstoffen samen met onze leveranciers op een verantwoorde manier betrekken. De tweede pijler, Minimising Footprint, heeft betrekking op het terugdringen van onze CO₂ uitstoot, het sluiten van ketens, het optimaliseren van bestaande processen en het recyclebaar maken van onze verpakkingen. De derde en laatste pijler betreft Connected People. Deze pijler richt zich geheel op onze klanten, onze eigen medewerkers en de maatschappij waar wij een onderdeel van uitmaken. Hoe we deze aanpak lokaal in Nederland toepassen, zie je terug in de volgende programma’s en projecten.

Responsible sourcing

responsible-sourcing.png

De eerste pijler focust op het verantwoord inkopen van grondstoffen samen met onze leveranciers.

We richten ons op:

  • Duurzaamheid van het land
  • Gelijkheid van mensen
  • Het welzijn van boeren

Minimising footprint

minimizing-footprint.png

De tweede pijler focust op het terugdringen van broeikasgas emissies.

We doen dit door het:

  • Recyclebaar, herbruikbaar en/of composteerbaar maken van verpakkingen
  • Reduceren van onze broeikasgasemissies
  • Minimaliseren van watergebruik

Connecting people

connecting-people.png

De derde pijler focust op de verbinding tussen de mensen en onze rol in de maatschappij.

We focussen op:

  • Gezondheid, veiligheid en welzijn van medewerkers
  • Lokale maatschappelijke impact
  • Diversiteit/inclusiviteit op de werkplek