Certificatie

Niet alleen wordt ons productieproces gecertificeerd, maar ook onze manier van handel, installatie en onderhoud van warme drank automaten. Dit laten we toetsen door onafhankelijke instanties zodat wij voldoen aan de hoogste standaarden. Deze kritische analyses bieden nieuwe inzichten waarmee we ons managementsysteem en daarmee onze prestaties op het gebied van duurzaamheid kunnen verbeteren. JDE Professional heeft diverse certificeringen verworven. Deze tonen aan dat wij dat we in de handel, installatie en onderhoud van warme drank automaten voldoen aan diverse milieustandaarden en kwaliteitsstandaarden.

ISO 9001

JDE Professional voldoet met deze certificering aan de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Wij zijn hiermee als bedrijf gericht bezig met optimalisatie van processen en klanttevredenheid.

ISO14001

Dit is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Dit houdt in dat wij voldoen aan de wettelijke eisen en de milieurisico’s, die uit onze activiteiten als organisatie volgen, beheersen.

ISO22000

JDE Professional heeft de ISO22000- certificering voor voedselveiligheid. Hiermee hebben onze klanten de garantie dat procedures met betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid volledig zijn vastgesteld en onafhankelijk worden gecontroleerd.

MVO Register

Dit is een register waar bedrijven hun MVO-prestaties zichtbaar maken voor klanten. Het MVO-Register biedt een geavanceerde aanpak om MVO te implementeren. Centraal in deze aanpak staan de MVO principes en de kernthema’s zoals benoemd in ISO 26000.

Ecovadis

Ecovadis is een internationaal platform waarop ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt beoordeeld. Zij kijken daarbij naar ons MVO-managementsysteem. Dit is het totaal van samenhangende afspraken in onze waardeketen, van koffieboon tot beker. Deze beoordeelt Ecovadis op thema’s van Arbeids- & Mensenrechten, Ethiek, Milieu en Duurzame Inkoop. JDE Professional is sinds 2021 houder van de Ecovadis gold medal standaard.

VCA*

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is een managementsysteem dat ons in staat stelt op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke manier te werken met als doel om het aantal ongevallen te verminderen.

CO2-prestatieladder niveau 3

JDE Professional NL is in het bezit van het certificaat van de CO2 Prestatieladder niveau 3. Deze certificering heeft als doel om de CO2 uitstoot met 50% te verminderen voor 2030. Zo zijn we in 2020 onder andere gestart met het verduurzamen van ons wagenpark, krijgen al onze chauffeurs training omtrent zuinig rijden en verminderen we het aantal te rijden kilometers door optimaal gebruik te maken van onze nieuwe routeplanning software. Dit zijn mooie stappen in het verder verduurzamen van onze organisatie en onze aanpak naar ‘Create a better future together’.

Wil je meer weten hoe we dit hebben voortgezet? Lees het interview met onze manager duurzaamheid en de CO2 prestatieladder via deze link.