• Koffie & thee voor 10:00 besteld, morgen geleverd
 • Gratis bezorging vanaf €100,-
 • We helpen je graag via 030-2977000

Privacybeleid JDE Professional

Versie 2.0

De producten en bijbehorende diensten en activiteiten, waaronder deze website (“JDE Professional producten en diensten”), worden ontwikkeld en uitgebracht door JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL BV (“JDE”) en haar respectievelijke bedrijfsonderdelen in de diverse landen.


JDE streeft ernaar jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens in acht te nemen en te waarborgen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze verzamelen en voor welke doeleinden. Dit betekent onder andere dat wij:

 • in detail de categorieën persoonlijke gegevens toelichten die wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen;
 • duidelijk aangeven voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond wij persoonlijke gegevens verwerken;
 • ernaar streven de verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot die gegevens die alleen voor legitieme doeleinden nodig zijn;
 • eerst jouw uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, en partijen die op onze instructies persoonlijke gegevens verwerken vragen hetzelfde te doen;
 • jouw recht respecteren om inzage en een kopie van jouw persoonlijke gegevens te vragen en deze te laten wijzigen of verwijderen, naast jouw andere rechten zoals hierna nader omschreven.

Wij wijzen je erop dat wij ook persoonlijke gegevens verwerken door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Wij verwijzen je naar ons Cookiebeleid verder op deze pagina indien je hier meer over wilt weten. Wij raden je aan dit beleid nauwkeurig door te lezen. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd 29 augustus 2018.

 

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonlijke gegevens?

JDE is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot dit Privacybeleid.

 

Waarom verzamelen we jouw persoonlijke gegevens?

Wanneer je ervoor kiest een account aan te maken, een product of dienst van JDE te kopen of op enige andere manier contact met ons op te nemen, zullen wij je vragen enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Daarnaast vragen we je om enkele optionele gegevens over jouw gebruik van JDE producten en diensten. Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens met name voor de volgende doeleinden:

 • om op persoonlijke wijze met je te communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van jouw feedback of serviceverzoeken, en om klachten te registreren en af te handelen;
 • om je via e-mail op de hoogte te houden van onze commerciële ontwikkelingen, zoals toekomstige aanbiedingen, acties, evenementen, nieuwe producten en ander nieuws over JDE producten en diensten, gebaseerd op jouw bestelhistorie en gedrag op onze website.
  om marktonderzoek uit te voeren om jouw behoeften in kaart te brengen en ons bedrijf te verbeteren;
 • om jouw deelname aan wedstrijden, acties, enquêtes of functionaliteiten op de website administratief te verwerken;
 • om jouw account voor onze website te beheren;
 • om een overeenkomst uit te voeren, zoals het verrichten van transacties, het administreren en voltooien van jouw aankopen van producten en diensten van JDE;
 • om statusupdates en serviceberichten te versturen;
 • om berichten te versturen indien wijzigingen worden doorgevoerd in ons beleid en andere (wettelijke) documenten die wellicht op jou betrekking hebben;
 • om wettelijke verplichtingen na te komen.

 

Op welke rechtsgronden worden jouw gegevens verwerkt?

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens alleen verwerken indien wij hiervoor een rechtsgrond hebben. De desbetreffende rechtsgronden voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovenstaande doeleinden zijn:

 • Je hebt ons toestemming gegeven jouw persoonlijke gegevens te verwerken (bijvoorbeeld indien je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief of een JDE-account heeft aangemaakt);
 • Verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met je uit te voeren, of om voorbereidingen te treffen om een overeenkomst met je aan te gaan op jouw verzoek (bijvoorbeeld indien je een order op onze website plaatst);
 • Verwerking is noodzakelijk voor andere legitieme belangen die wij nastreven (zoals het verwerken van IP-adressen om misbruik van onze website te voorkomen, te detecteren en/of aan te pakken en/of het opslaan van aanvullende informatie om je te kunnen identificeren wanneer je de toegang tot jouw account verliest);
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wij moeten vanwege fiscale regelgeving bijvoorbeeld bepaalde klantgegevens bewaren).

 

Hoe verzamelen wij jouw persoonlijke gegevens?

Je kunt jouw persoonlijke gegevens op verschillende manieren met ons delen, bijvoorbeeld door:

 • je aan te melden voor onze nieuwsbrief;
 • per e-mail, telefonisch, via de chat, schriftelijk of via social media te communiceren met onze klantenservice;
 • jouw producten van JDE te registreren (online of door het ingevulde contactformulier);
 • deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum, of door een vragenlijst of enquête in te vullen met betrekking tot JDE  producten en diensten;
 • een JDE product of dienst via onze website aan te schaffen;
 • een account aan te maken;
 • deel te nemen aan een activiteit op social media met betrekking tot JDE producten en diensten door deze te liken of te delen of door middel van het uploaden van content;
 • op verzoek berichten op jouw mobiele telefoon/apparaat te ontvangen;
 • deel te nemen aan productbeoordelingen of enquêtes;
 • aanmelding via social media: door jouw Facebook, LinkedIn of andere social media te gebruiken om een account aan te maken of in te loggen;
 • social listening: wij kunnen op het internet zoeken naar relevante en openbare inhoud en deze gebruiken om onze producten of diensten te verbeteren of consumentenkwesties op te lossen;
 • cookies die door JDE of derden op jouw computer of mobiele apparaat zijn geplaatst wanneer je onze websites bezoekt en de cookies accepteert. Informatie hierover kun je vinden in ons Cookiebeleid verder op deze pagina.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Door de JDE producten en diensten te gebruiken verschaf je ons of onze dienstverleners of tussenpersonen bepaalde gegevens, waaronder persoonlijke gegevens. Wij gebruiken en slaan persoonlijke gegevens alleen op indien je deze gegevens direct heeft verschaft of indien deze gegevens duidelijk aan ons zijn verschaft voor verwerkingsdoeleinden zoals hierboven genoemd of zoals gemeld wanneer je ons persoonlijke gegevens verschaft. Wij zullen de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je hiervoor jouw voorafgaande toestemming heeft gegeven. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verwerken:

 • Contactgegevens (bv. voor- en achternaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Bedrijfsgegevens: klantnummer, postcode, straatnaam, plaatsnaam en KvK-nummer;
 • Andere persoonsgegevens (bv. geslacht, geboortedatum (optioneel), nationaliteit, taal);
 • Financiële en transactiegegevens (bv. informatie over jouw bankrekening, het nummer van jouw creditcard of bankpas);
 • Accountgegevens (bv. gebruikersnaam en wachtwoord).
 • Informatie over jouw JDE producten en diensten.

 

Hoe delen we jouw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners of tussenpersonen ('verwerkers') om namens ons bepaalde verwerkingsactiviteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een koopovereenkomst (zoals betaaldienstverleners en pakketdiensten). Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, leasen of doorgeven aan derden, zodat zij jouw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. Wij maken gebruik van externe dienstverleners voor website hosting, zoals Azure, voor de verwerking van betalingen, zoals Ingenico, voor pakketdiensten, zoals Koninklijke PostNL BV, voor advertenties van derden, zoals van Google, Facebook en LinkedIn.

Wij sluiten zogenaamde ‘verwerkersovereenkomsten’ met alle partijen die namens ons jouw persoonlijke gegevens verwerken, om ervoor te zorgen dat zij wettelijk verplicht zijn uw gegevens geheim te houden, passende beveiligingsmaatregelen nemen, ons op de hoogte brengen van iedere inbreuk in verband met uw persoonlijke gegevens, en andere verplichtingen ter bescherming van jouw privacy. JDE verkoopt van tijd tot tijd (onderdelen van) bedrijven aan andere bedrijven. Wanneer dergelijke bedrijfsactiviteiten betrekking hebben op JDE producten en diensten, kan bij een dergelijke eigendomsoverdracht ook een overdracht plaatsvinden van jouw persoonlijke gegevens naar de nieuwe eigenaar.

Bovendien zullen wij jouw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van onze medewerkers.

Wij delen persoonlijke gegevens met aan JDE gelieerde bedrijven volgens onze Bindende Bedrijfsvoorschriften (“Binding Corporate Rules”) die bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd zijn.

 

Commerciële berichten

Wij sturen je graag informatie over JDE producten en diensten waarvan wij denken dat je deze interessant zult vinden op basis van jouw bestelhistorie en gedrag op onze website, bijvoorbeeld via e-mail of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien (i) je specifiek toestemming geeft om deze berichten van ons te ontvangen; of (ii) je bij ons een product of dienst heeft aangeschaft dat/die vergelijkbaar is met het product of de dienst waarover wij je willen informeren en je op het moment van aankoop geen gebruik hebt gemaakt van jouw recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van dergelijke berichten.

Je hebt altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven voor verdere berichtgeving van ons met betrekking tot JDE producten en diensten door te klikken op de uitschrijflink onderaan de door ons verstuurde e-mails, of door contact op te nemen met onze klantenservice of door naar jouw online profiel te gaan en jouw communicatievoorkeuren te wijzigen.

 

Hoe beschermen we jouw gegevens?

We beschermen jouw persoonlijke gegevens door middel van verschillende beveiligingsmaatregelen. Hieronder vallen beveiligde registratieformulieren, het versleutelen van gegevens en beperkte toegang tot jouw persoonlijke gegevens.

 

Wat zijn de bewaartermijnen?

Verzamelde persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de in dit Privacybeleid weergegeven doelstellingen te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn vereist en gerechtvaardigd is of door de wet wordt toegestaan. Een paar voorbeelden:

- Jouw aankoop. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot jouw aankoop worden bewaard totdat de order is uitgevoerd, en voor de duur van twee jaar na het verstrijken van de wettelijke garantieperiode - tenzij je een account hebt aangemaakt. In dat geval worden de gegevens voor de duur van de hieronder vermelde periode bewaard. Wij wijzen je erop dat bepaalde persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaard moeten worden om te kunnen voldoen aan wettelijke (fiscale) verplichtingen.

- Jouw account. Persoonlijke gegevens met betrekking tot jouw account (zoals jouw gebruikersnaam, wachtwoord, facturen en alle andere persoonlijke gegevens die in jouw account worden opgeslagen) worden bewaard totdat je besluit jouw account te verwijderen, en voor de duur van drie maanden hierna.

- Wanneer je contact met ons opneemt. Indien je besluit contact met ons op te nemen, bewaren wij alle ontvangen persoonlijke gegevens zolang als nodig is om jouw verzoek te kunnen behandelen, en voor de duur van zes maanden hierna.

- Jouw aanmelding voor onze commerciële berichten. Indien je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere vormen van commerciële communicatie, worden alle persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, zoals jouw naam en e-mailadres, bewaard totdat je besluit je uit te schrijven. Indien je jezelf uitschrijft kunnen wij jouw (e-mail)adres bewaren en toevoegen aan een lijst van partijen die zich hebben uitgeschreven. Indien dit het geval is, worden deze gegevens bewaard voor de duur van drie maanden nadat je jezelf hebt uitgeschreven, enkel en alleen om aan te geven dat je geen commerciële berichten wilt ontvangen.

- Indien je deelneemt aan wedstrijden, enquêtes en productbeoordelingen. Alle persoonlijke gegevens die verwerkt kunnen worden tijdens wedstrijden, enquêtes en jouw deelname aan productbeoordelingen worden bewaard voor de duur van twee jaar nadat de gegevens zijn verzameld.

 

Gegevensoverdracht

De bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor het verkopen en in de handel brengen van JDE Professional producten en diensten zoals op deze website zijn vermeld, zijn onderdeel van het JDE-concern. Om die reden kunnen jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen binnen het JDE-concern. Bovendien wordt het systeem van JDE gehost door een dienstverlener in Nederland.

Houd er rekening mee dat sommige landen, zoals de VS, geen volwaardige garantie bieden voor bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Je kunt er echter van verzekerd zijn dat JDE voldoende maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Onze dataprocessor Salesforce.com, Inc. verwerkt gegevens in de VS. De gebruikte overdrachtsmechanismen zijn de standaard EU-contractclausules, die beschikbaar zijn op de website van de Europese Commissie. Neem voor meer informatie contact op met JDE via privacy@jdecoffee.com.

 

Wij slaan jouw persoonlijke gegevens op in een Cloud

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens opslaan in een Cloud. Jouw persoonlijke gegevens kunnen hierdoor namens ons door een cloud-dienstverlener worden verwerkt en op verschillende locaties in de wereld worden opgeslagen. Wij hebben met deze cloud-dienstverleners contractuele afspraken gemaakt en de noodzakelijke organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden worden gebruikt.

 

Kinderen

Wij richten ons niet op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

 

Uw rechten

In alle commerciële berichten die je ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om je uit te schrijven voor verdere commerciële berichten (oftewel bezwaar te maken tegen dit gebruik van jouw persoonlijke gegevens). Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan jouw verzoek om uitschrijving te voldoen. Wij wijzen je erop dat indien je jezelf uitschrijft voor commerciële berichten wij je nog steeds belangrijke administratieve berichten mogen sturen, waarvoor je je niet kunt uitschrijven.

Je kunt ook vragen om persoonlijke gegevens die je eerder aan ons hebt verschaft te herzien, te corrigeren, bij te werken, weg te laten, te beperken of te verwijderen, of een verzoek indienen om een digitaal kopie van jouw persoonlijke gegevens te ontvangen met als doel deze door te sturen naar een ander bedrijf (voor zover dit recht op gegevensportabiliteit aan je toekomt op grond van de toepasselijke wetgeving), door contact op te nemen met onze klantenservice klantenservice@jdecoffee.com of via het contactformulier, onder vermelding van jouw naam (jouw bedrijf) en jouw adres. Wij zullen aan jouw verzoek voldoen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

In jouw verzoek dien je duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens je wilt wijzigen, of je wilt dat jouw persoonlijke gegevens worden weggelaten uit onze database. Voor jouw bescherming mogen wij alleen uitvoering geven aan verzoeken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan het desbetreffende e-mailadres dat je gebruikt om jouw verzoek te versturen, en dienen wij wellicht uw identiteit te verifiëren voordat wij uitvoering geven aan jouw verzoek. Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan jouw verzoek te voldoen.

Wij wijzen je erop dat wij wellicht bepaalde gegevens dienen te bewaren voor administratieve doeleinden en/of om eventuele transacties te voltooien die je begonnen bent voordat je een verzoek tot wijziging of verwijdering indiende (wanneer je bijvoorbeeld een aankoop doet of meedoet aan een actie, kun je de verschafte persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie).

 

Rol van gegevensbeschermingsautoriteiten

Indien je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, dan helpen wij je graag verder. Desalniettemin heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder in de lidstaat waarin je woont. Een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten vind je hier.

 

Contact- en bedrijfsgegevens

We ontvangen graag jouw vragen en opmerkingen over privacy via privacy@jdecoffee.com. Of neem contact met ons op via onze social media kanalen.

 

JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL BV

Adres: Vleutensevaart 35, 3532 AD, Utrecht, Nederland

Telefoonnr.: 030 297 7000

Kamer van Koophandel: 30035437

 

Functionaris voor gegevensbescherming:

First Privacy GmbH,

Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Duitsland

Handelsregister Bremen HRB 29225 HB

www.first-privacy.com

office@first-privacy.com


Cookiebeleid van JDE Professional

Versie 1.0

Toepasselijkheid

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. en de aan haar verbonden ondernemingen (“JDE”) streven ernaar om jouw surfervaring en interactie met onze websites zo informatief, relevant en ondersteunend mogelijk te maken. Een manier om dit te bereiken is het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, waarbij informatie over jouw bezoek aan onze website op jouw computer wordt opgeslagen. We vinden het heel belangrijk dat jij weet welke cookies onze website gebruikt en met welke doeleinden dit gebeurt. Dit zal helpen bij het beschermen van jouw privacy, terwijl de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk wordt gegarandeerd. Hieronder vind je meer informatie over de cookies die worden gebruikt door en via onze website en de doelstellingen waarvoor ze worden gebruikt. Dit is een verklaring over privacy en ons gebruik van cookies, geen contract of overeenkomst.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie bevat of verzamelt geen eigen informatie, maar wordt uitgelezen door een server via een webbrowser; met de informatie kan een gebruiksvriendelijkere dienstverlening mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld het herkennen van fouten. We bewaren een cookie niet langer dan noodzakelijk is.

Om onze website volledig te kunnen gebruiken, dien je cookies in te schakelen. Als je cookies niet wenst in te schakelen, dan kun je de website nog steeds bezoeken, maar kunnen bepaalde functies van de site beperkt zijn.

Deze informatie is opgesteld als onderdeel van onze inspanningen om te voldoen aan recente wetgeving en om ervoor te zorgen dat we open, eerlijk en helder zijn over cookies en privacy. Raadpleeg het Privacybeleid van JDE Professional voor meer informatie over privacy.

 

Hoe gebruiken we cookies?

Je kunt de aanwezigheid opmerken van de verschillende soorten cookies die bij jouw bezoek aan deze website worden gegenereerd. We gebruiken vier soorten cookies:

 • Functionele cookies;
 • Analytische cookies;
 • Reclamecookies;
 • Social mediacookies.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om het surfen op de website(s) van JDE mogelijk te maken en de functies te kunnen gebruiken, waaronder het toegang krijgen tot beschermde onderdelen van de website. Zonder deze cookies zijn dergelijke functies, waaronder winkelmandjes en elektronische betaling, niet mogelijk.

We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • authentificatie van gebruikers voor beveiligd inloggen;
 • het onthouden van producten die je aan jouw winkelmandje toevoegt tijdens het online winkelen;
 • het onthouden van betaal- of bestelinformatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je al jouw gegevens niet herhaaldelijk hoeft in te vullen;
 • het doorgeven van informatie van de ene naar de volgende pagina, bijvoorbeeld bij het invullen van een lange enquête of een grote hoeveelheid gegevens voor een online bestelling;
 • het opslaan van voorkeuren, zoals taal, locatie, het aantal weer te geven zoekresultaten, enz.;
 • het opslaan van instellingen voor optimale videoweergave, zoals buffergrootte en gegevens over jouw schermresolutie;
 • het uitlezen van jouw browserinstellingen, zodat we onze website optimaal op jouw scherm kunnen weergeven;
 • het lokaliseren van misbruik van onze website en diensten, bijvoorbeeld door het registreren van meerdere opeenvolgende mislukte inlogpogingen;
 • het gelijkmatig laden van de website, zodat deze toegankelijk blijft;
 • het aanbieden van de optie om inloggegevens op te slaan, zodat je ze niet herhaaldelijk hoeft in te voeren;
 • het bieden van de mogelijkheid een reactie op onze website te plaatsen.

Functionele cookies actief op de website:

 • VWO cookie waarmee het gebruikersgemak kan worden verbeterd door middel van het inzetten van A/B testen.
 • Hotjar cookie waarmee het gebruikersgemak kan worden verbeterd door middel van het inzetten van ‘heatmaps’
 • LIVEcom cookie die word gebruikt om chat sessie te faciliteren en daarmee klant mogelijkheid te bieden om vragen te stellen.
 • Google Tagmanager cookie die het mogelijk maakt om bovenstaande benoemde cookies te activeren

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van bezoekers aan onze website, zoals vaak bezochte pagina’s en het feit of bezoekers foutmeldingen krijgen. Dit stelt ons in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en andere rapporten worden niet aan individuen gelinkt.

We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers aan onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur van elk bezoek op onze website;
 • het bepalen van de volgorde waarop een bezoeker de verschillende pagina’s op onze website bezoekt;
 • het beoordelen welke onderdelen van de site verbetering behoeven;
  het optimaliseren van de website.

We kunnen software als Google Analytics gebruiken om paginagebruik, pagina-interacties en surfroutes op onze sites te analyseren. Dit wordt “websitemeting” of “webanalyse” genoemd.

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik van de website door Gebruikers te analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische gegevens om JDE een inzicht te geven in de wijze waarop Gebruikers de website gebruiken. Op basis van de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben we Google Analytics privacy vriendelijker gemaakt door:

 • ervoor te zorgen dat we een “Verwerkingscontract” hebben met Google;
 • anonimisering van IP-adressen te activeren in Google Analytics;
 • ervoor te zorgen dat het delen van gegevens met Google niet plaatsvindt.

Google mag deze gegevens alleen verstrekken aan externe partijen als Google volgens de wet verplicht is om dit te doen of in de mate die noodzakelijk is voor externe partijen om gegevens namens Google te verwerken.

 

Salesfeed

Deze website maakt gebruik van de SalesFeed Software. Deze software wordt beheerd door SalesFeed Nederland B.V., gevestigd te Hilversum. De cookie van Salesfeed wordt gebruikt om statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden.

 

Reclamecookies

Ons doel is het aanbieden van informatie die zo relevant mogelijk is voor de bezoekers van onze website. Daarom streven we ernaar om de site zo veel mogelijk aan te passen aan elke bezoeker. We doen dit niet alleen via de inhoud op onze website, maar ook via de getoonde advertenties.

Om de uitvoering van deze aanpassingen mogelijk te maken, proberen we een beeld te krijgen van jouw waarschijnlijke interesses op basis van jouw bezoek aan de websites van JDE om zodoende een gesegmenteerd profiel te ontwikkelen. Op basis van deze interesses passen we de inhoud en de advertenties op onze website dan aan voor verschillende groepen klanten.

We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • het bijhouden van de advertenties die al aan je getoond zijn, zodat je niet steeds dezelfde krijgt te zien;
 • het bijhouden van het aantal bezoekers dat op de advertentie klikt;
  het bijhouden van het aantal bestellingen dat geplaatst wordt via de advertentie;
 • het vastleggen van jouw bezoek aan de website en zodoende het beoordelen van jouw interesses;
 • het controleren of je op een advertentie geklikt hebt;
 • het verkrijgen van informatie over jouw surfgedrag die kan worden doorgespeeld naar andere websites;
 • het gebruiken van externe diensten om advertenties aan je te tonen;
 • het weergeven van interessantere advertenties op basis van jouw gebruik van social media.

Let op: je krijgt advertenties te zien op onze site, zelfs als dergelijke cookies niet worden gebruikt. Deze advertenties zullen echter niet op jouw interesses worden afgestemd. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden aangepast op basis van de inhoud van de website. Je kunt dit soort inhoudsgerelateerde internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als je bijvoorbeeld op tv naar een kookprogramma kijkt, dan krijg je tijdens het programma vaak reclames over kookartikelen te zien.

Externe partijen die via onze website cookies plaatsen kunnen er ook op deze wijze achter proberen te komen wat jouw interesses zijn. In dit geval kan de informatie over jouw huidige websitebezoek worden gecombineerd met informatie uit eerdere bezoeken aan websites die niet tot de onze behoren.

 

Social mediacookies

De artikelen, afbeeldingen en video’s die je bekijkt op onze website kunnen door middel van knoppen worden gedeeld en geliket via social media. Cookies van de aanbieders van social media worden gebruikt om het functioneren van deze knoppen mogelijk te maken, zodat ze je herkennen wanneer je een artikel of video wilt delen.

Deze cookies bieden de mogelijkheid aan:

 • ingelogde gebruikers van geselecteerde social media om bepaalde inhoud van onze website rechtstreeks te delen en te liken.

Deze aanbieders van social media kunnen jouw persoonsgegevens ook voor eigen doeleinden verzamelen. JDE heeft geen invloed op de wijze waarop deze aanbieders van social media gebruik maken van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie met betrekking tot cookies die geplaatst worden door aanbieders van social media en de mogelijke gegevens die ze verzamelen, kun je de privacyverklaring(en) van de aanbieders van social media raadplegen. Hieronder sommen we de privacyverklaringen op van de belangrijke social media die het vaakst worden gebruikt door JDE:

 

Jouw keuzes

JDE gebruikt de functionele en analytische cookies als je door onze website navigeert. Alleen nadat je ons toestemming hebt gegeven gebruikt JDE cookies die niet vereist zijn voor het aanbieden van andere functionaliteiten van de website (de reclame- en social mediacookies).

 

Het beheersen van cookies

Je kunt cookies beheersen en/of verwijderen als je dat wenst. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.aboutcookies.org. Je kunt alle cookies verwijderen die al op jouw computer opgeslagen zijn en je kunt de meeste browsers zodanig instellen dat het gebruik ervan wordt voorkomen. Als je dit doet, dan kan het echter voorkomen dat je bepaalde voorkeuren bij elk bezoek handmatig moet aanpassen en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.

 

Beleidswijzigingen

We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. We raden je daarom aan dit beleid regelmatig te raadplegen. Dit beleid werd op 25 mei 2018 voor het laatst aangepast.

 

Vragen en feedback

Stuur vragen en commentaren over cookies of privacy naar privacy@jdecoffee.com.