• Koffie & thee voor 10:00 besteld, morgen geleverd
  • Gratis bezorging vanaf €100,-
  • We helpen je graag via 030-2977000

 

Sustainable Development Goals

Onze bijdrage aan de SDG's

In 2015 stelde de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals vast. Omdat stressfactoren voor duurzaamheid, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, verreikende gevolgen kunnen hebben, verzocht de Verenigde Naties het bedrijfsleven nadrukkelijk om zich in te zetten voor het halen van de doelstellingen. JDE Professional pakt dit verzoek met beide handen aan. Wij worden als bedrijf niet alleen gedreven door rendement, maar ook door een sterke wens om bij te dragen aan een duurzamere koffie- en theesector. De SDG’s vind je terug van teelt tot kop: in zowel inspanningen voor duurzame landbouwpraktijken bij de koffieboer, als bedrijfs-breed in de hele productielijn. We hebben onze aanpak ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op 9 SDG’s. Daarmee kunnen we gefocust, doelgericht en proactief te werk gaan.

SDG Allianties | SDG Nederland

Geen armoede

Uitroeiing van armoede staat centraal in onze inspanningen voor een duurzamere koffie-en theesector. Met ons Common Grounds-programma streven we naar verbetering van het levensonderhoud van boeren en zorgen we ervoor dat ze zich beter kunnen weren tegen natuurrampen en sociale- en economische crisis- en stressfactoren.

Geen honger

JDE Professional draagt actief bij aan het realiseren van dit doel door projecten te ondersteunen die kleine boeren klimaatbestendige landbouwpraktijken aanleren. Die projecten verhogen de productie en houden lokale ecosystemen in stand. Die draagt bij aan een duurzaam productiesysteem dat ook economisch haalbaar is voor boeren. 

SDG Alliantie 6 nieuw | SDG Nederland

Schoon water en sanitair

We maken ons sterk om bewust en efficiënt om te gaan met het waterverbruik in ons hele productieproces. Dit begint met de implementatie van succesvol waterbeheer in de regio’s waar koffie wordt geteeld. Op onze productielocaties richten we ons actief op het terugdringen van ons waterverbruik en gebruiken we toonaangevende waterzuiveringstechnologie, met als doel om de hoeveelheid water die nodig is om koffie of thee te produceren te verminderen.

Betaalbare en duurzame energie

Lager energieverbruik en investeringen in duurzame energie zijn essentieel voor de duurzaamheid en stabiliteit van de koffie- en theesector op de lange termijn. Ons doel is om toe te werken naar net-zero in 2050. Hiervoor hebben we ons vertegenwoordigd aan het Science Based Target Initiative. Voor 2030 willen we onze broeikasgasemissies terugdringen met 25% in scope 1 & 2 en met 12,5% in scope 3.

SDG Alliantie 8 nieuw | SDG Nederland

Waardig werk en economische groei

Om het inkomen op peil te houden moeten veel koffieboeren koffiestruiken bijplanten. Dit gaat ten koste van het milieu en drukt de prijs van koffie, en het inkomen van de boeren, omlaag. JDE Professional ondersteunt daarom programma's die boeren trainen om efficiënter te telen zonder het milieu aan te tasten. Ook helpen deze programma's de boeren zich beter aan te passen aan klimaatverandering door hun inkomens te diversifiëren. Zo waarborgen we duurzame economische groei voor koffie- en theeboeren. We zijn bijvoorbeeld trotse investeerder in het Farmfit Fund; een project van 100 miljoen euro dat kleine boeren betaalbare toegang geeft tot financiering om ze te helpen een stabiele onderneming te starten en de kwaliteit van hun land en gewassen te verbeteren.

SDG Nederland | Alles over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Ongelijkheid verminderen

Helaas blijven ongelijkheidskwesties een ernstige bedreiging vormen voor duurzaamheid in de koffie- en theesector. Via ons Common Grounds-programma pakken we deze problemen aan door allerlei projecten te ondersteunen die gericht zijn op het bevorderen van sociale, economische en politieke inclusie van mensen in de hele productielijn, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst, godsdienst of economische of andere status.

SDG Alliantie 12 nieuw | SDG Nederland

Verantwoorde consumptie en productie

We werken hard aan ons doel om in 2025 enkel verantwoord geteelde koffie en thee in ons portfolio te hebben. We onderhouden een open en directe communicatie met onze leveranciers en industriepartners om meer transparantie te geven en onze klanten te voorzien van koffie en thee die op verantwoorde wijze is geteeld. Onze Reuse, Reduce, Recycle en Renew-aanpak helpt om het afval bij de productie en consumptie te verminderen door in het hele productie- en gebruiksproces optimaal gebruik te maken van grondstoffen en producten.

SDG Alliantie 13 nieuw | SDG Nederland

Klimaatactie

Klimaatverandering vormt een directe bedreiging voor het levensonderhoud van onze boeren en op lange termijn voor het bestaan van koffie en thee. JDE Professional is nauw betrokken bij een aantal initiatieven die duurzaam landbouwbeheer bevorderen en die onze koffie- en theeboeren weerbaar maken voor veranderingen in het klimaat.

SDG Alliantie 17 nieuw | SDG Nederland

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

JDE Professional is actief partnerschappen aangegaan met verschillende belanghebbenden om expertise en financiële middelen te delen voor de duurzame consumptie en productie van koffie en thee. Zo werken we in ons Common Grounds-programma samen met leveranciers, NGO’s, industriepartners en lokale overheden om urgente duurzaamheidsproblemen te begrijpen en aan te pakken. Ook buiten ons eigen Common Grounds-programma vervullen wij een actieve rol in diverse partnerships. Zo zijn wij, onder andere, één van de oprichtende leden van het Ethical Tea Partnership, een organisatie die zich inzet voor verduurzaming van de theeproductie

Farmfit fund

In 2018 werd tijdens het IDH Congres, onder toeziend oog van Hare Majesteit Koningin Máxima het Farmfit Fund van €100 miljoen officieel gelanceerd. JDE Professional is medeoprichter van het fonds en zal gedurende vijf jaar 10 miljoen euro bijdragen aan het fonds. Het Farmfit fund is opgericht om de toegang van kleinschalige cacao-en koffieboeren tot leningen met lage rente te verbeteren. Door garant te staan voor deze boeren kunnen we banken stimuleren om hen kredieten te verschaffen. Het fonds heeft tot doel om zeker vijf miljoen boeren uit armoede te trekken door hun inkomen met ten minste 50% te verhogen. Zo helpen we boeren een toekomstbestendige onderneming op te bouwen en verbeteren we de voedselketen als geheel.