Opstarten van jouw koffiemachines

Het in gebruik nemen van de koffiemachine is afhankelijk van het type machine.

Voordat de machine gestart wordt controleer dan eerst of de producten in de producthouders vers zijn en de wisselset onderdelen schoon zijn. Hierna controleer je of de afval- en de lekbak schoon zijn. Als laatste is het belangrijk om te kijken of de waterkraan open staat.

Toelichting op het koud-watersysteem

Voor het spoelen van het koud-watersysteem is geen extra handeling nodig. De koelunit is gekoppeld aan de machine en het verversen van water gaat automatisch mee met het spoelprogramma van de koffiemachine. Het fijnmazig waterfilter (0,5micron) zorgt voor de goede waterkwaliteit.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.