Met elkaar

De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact op ieders dagelijks leven, de manier van samen komen en werken is compleet veranderd. We zien elkaar nu digitaal en niet meer op kantoor, thuis of in de horeca. In de nieuwe werkelijkheid is verbinding nog belangrijker dan anders, zij het onder nieuwe normen en met andere uitgangspunten.

Als JDE doen we er alles aan straks weer met elkaar een kop koffie te kunnen drinken. Want koffie verbindt en helpt juist op deze momenten om mensen samen te brengen. We informeren je graag over onze prioriteiten de komende tijd:

  1. Voorzorgsmaatregelen om verdere verspreiding van Covid-19 te voorkomen
  2. Prioriteit aan onze klanten in vitale sectoren
  3. Jou helpen bij de voorbereiding van een herstart in het ‘nieuwe normaal
  4. Verbinding tussen mensen versterken #metelkaar

Toepassen van de maatregelen:

Hebt je een vraag over: